Lemohang rato la Jesu,
O molemo,
Le feta rato la batho,
O lereko!
A rata ba sa mo rateng,
A batla ba sa mo batleng.
A fumana ba timetseng:
O mohau.

Ithuteng rato la Jesu,
Le mohlolo,
Le theohelang ho motho
A le soto.
Ke le mo nyollang timelong.
Le mo isa leholimong
Ho mo fihlisa bophelong
Ho Molimo.

Se kheseng rato la Jesu
Le leholo,
Ke le phahameng joaleka
Leholimo;
Ka ‘nete ke la bohlokoa,
Ke le se nang ho lekanngoa,
La ea bitsoang Moratuoa
Oa Molimo.

Ke leo rato la Jesu
La sebele;
Ea tsabang tsiu ea lefu
A le kuke.
Phakisang, itlhahaneleng,
Phallang le le titimeleng,
Le lekane, ha ho le leng,
Ke la bohle.
Amen