1
Ke fumane eena Morati oa ka
Ke na le eena ka moeeng oa me
E! pelo ea ka e re ke ‘Moloki
Oho! ha ke sa tla mo tlohela

2
Ke Jesu monono oa leholimo
Ke Jesu monono oa lefatshe
Molimo ntat’a rona ea monate
Ea re putsang ‘musong oa letlotlo

3
Oho! Jesu, seliba se sa feleng
Sa lineho tsohle tse lokileng
U ntlame ka ketane e tiileng
U nkhulele mane Paradising

4
Kea utloa Jesu o sa le ho ‘na
Ho tla ha hae ho nthabisa pelo
Oa nkhothatsa, o felisa mahloko
Ke sitoa ho pata thabo ea ka