Chorus
Ke mokriste lebitso lena
Ke monono oa sebele
‘Me ke tshepo ea pelo ea ka
Ke mokriste! Ke mokriste!

1
Ke mokriste, ke sa hopola
Ha metsi a halalelang
A na rothela phatleng ea ka
Libe tsohle tsa fela hang

2
Ke mokriste, ke oa Molimo
Ka ‘nete ke eena Ntate!
Ke mo neha ba ka bophelo
Ke tla ba oa hae ka hohle

3
Ke mokriste, ngoan’a bo rona
Ke ‘Moloki Jesu Kriste
Ho mo rat, ke thabo ea ka
Ho lekane ho felile

4
Ke mokriste, ‘me ke tempele
Ea Molimo oa lerato
Pelo ea ka e se e nkiloe
Ke ea entseng maholimo

5
Ke mokriste, oho! Kereke
E leng Roan Katholike
Ke ngoanaoa hao, ke tla utloa
Litaelo tsa hao tsohle

6
Ke mokriste, mona lefatsheng
Kea feta, ke moeti
Lintho tsohle li ka tsietsing
Pelo ea ka ha e kholoe

7
Ke mokriste, ‘me leholimo
Ke haeso, Paradising!
Teng ke tla fumana bophelo
Khotso, thabo e sa feleng