Chorus
Ke tsatsi le monate
Lena la kajeno
Re matheleng ka pele
Ho pelo ea Jesu

1
A re eeng ho leboha
Lerato la  Jesu
O hlahisitse lona
Ka ho shoela batho

2
A re eeng ho lefela
Melato ea rona
Re kopeng ligrasia
Pelong eo e mosa

3
A re eeng ho soabela
Litshito tse ngata
Tse leng teng ka ho rona
O tla li hlakola

4
A re eeng ho hlomoha
Ka pelo tsa rona
Ho bona mahlomola
A pitlang Morena

5
A re eeng ho itlama
Pelong eo e mosa
Ha re sa tla koeneha
Likanong tsa rona

6
E, pelo ea Morena
Re se re u balla
Re tla u sebeletse
Ka mehla le mehla