1
Ke tshepile ho uena
Oho Movirigo
O ntlhatlhobe ka mehla
Sekhutlong sa lillo
Le mohlang ke khathalang
U ntlatse ka matla
Ke tla shoela moreneng
Ke be ke ee botleng

2
Maria ea monate
Ea sa kheseng motho
Ke uena ‘Ma ‘Moloki
Ke uena ‘Ma Jesu
Oho, u nkamohele
Tebelong ea hao hle
Ke tla shoela moreneng
Ke be ke ee botleng

3
Oho, Mofumahali
Ea mosa le matla
Ke etsa pallo ke re
Ke tla o hlonepha
Hape ke tla u rata
Joale le ka mehla
Ke tla shoela moreneng
Ke be ke ee botleng