1
Lillo tsa ka li se li thotse
Khotso e boetse ho ‘na
E sa le ke utloa menate
Ea tafole ea Morena

Chorus
Ke ne ke re ke s iketla
Ka ts jeoang ke lefatshe
‘Me Ntate ke ne ke tlohela
Uena sejo sa baeti

2
Pelo ea ka e ne e hlora
E sa kholoe ka matsatsi
Jonna! ke sa tsebe, Morena
Lijo tsa hao tsa Mokete

3
Hangata mefokolo ea ka
E ne enkimela, ke lle
Athe e ne e ka tla fela
Maotong a Motshelisi

4
Ke ne ke le nku e balehang
Pel’a Molisa e motle
Kajeno ke nku e mamelang
Lentsoe la hae le monate