1
Oho Jesu ea leng mōsa
Joale rea u rapela,
U re romele kapele,
Moea o leng Motselisi.

Chorus
Ahe! Morena Molimo oa rona
Rea u hloka, rea u rata,
Ahe! Morena Molimo oa rona
Rea u hloka, rea u rata.

2
Ha u nts’u phela lefatsēng
Le rona re le tsietsing
U ile ua re tselisa
Ka ho re batlela Moea.

3
Joale u leholimong
U so u lutse letlōtlong
U se ke ua re lebala
‘Me u re romele Moea

4
Rea tseba, ua re rata,
Empa re ntse re fokola
U se ke ua thiba Moea
Ka baka la bobe bona.

5
Ke Moea o Halalelang
Ruri o re matlafatsang;
Ka oona re tla phehella
U mo romele ho rona.

6
Moabi oa ligrasia
Ka ‘nete ke Oona Moea;
Re tla leleka moleko
Ha u re file lineho.

7
Oho! Moea oa Molimo.
Re u boka ka tebōho
Lula ka pelong tsa rōna
Hoba ke moo li tla hloela.