1
Ke cheseho e makatsang
Eo ke e utloang fubeng sa ka
Ruri Molimo ea phelang
Kajeno o tlile ka ho ‘na

Chorus
Ke Molimo ea matla le mosa
Ea tlileng ho nketela
A ko u lule ho ‘na ka mehla
Ka uena ke tla phela

2
Jesu o etsa mohlolo
Bakeng sa batho ba lefatshe
O ba fa lehlohonolo
Le fetisang ‘me le monate

3
Mokriste o ithabela
Ka Morena oa leholimo
Hobane o tla ho eena
A tlisa khotso le nyakallo

4
Ruri ke taba ea ‘nete
Ha se setshoantsho le khopolo
Che, ke eena ka sebele
Ea tling ho ‘na ka lerato

5
U se ke ua belaela
Uena mokriste oa sebele
U tshoanetse ho lumela
Hobane ke Jesu ‘Moloki

6
Utloa Jesu o ntse a re
Bohobe bo ke mmele oa ka
Ha a bua la bobedi
O re: Veine ke madi a ka

7
Sakramente eo e kholo
E batla tumelo ea ‘nete
Mosebetsi oo oa Jesu
O hlola kutlwisiso ruri