Chorus
Kajeno lena oh Maria
Ke u fa pelo ea ka

1
Ka mehla ke tla u rorisa
Ke kope thuso ea hao

2
Ke tshoanelo, ‘Me ea monate
Hore re u khahlise

3
Oho uena, moetsalibe!
U ratoa ke Maria

4
Ak’u balehele he eena
Ke setshabelo sa hao

5
Ka eena u tla bona Jesu
U fumane tshoarelo

6
Oho ‘Me, ke hole le uena
Naheng ea ntoa le lillo

7
‘Musong oa jesu, Mora oa hao
U nkise teng ho eena