Modimo wa boikanyô,
Re ikanya mo go Wêna;
O gogile borraetšho
Mo dinageng tsa lenyôra.

Mme re lôpa ka tlhôafalô
Matshegô a ba a bonyeng;
O nnê Modimo wa rona,
Mothusi mo tshikatshikeng.

Mo ditseleng tsa botshelô
Gôga dikgatô tsa rona;
Re tle re fitlhê kwa O teng,
Legaeng je re le batlang.

Re femêlê mo diphatseng,
Re se digelwe ke sepê,
Re nêê se re se tlhôkang,
Dijô le tse di aparwang.

Thušô e re a e lôpa
Mo botlalong jwa gago Rra;
Mme re tla go itshenkêla,
Re go dirêlê ka metlha.
Amên.