Ntat’a Mohau a rorisoe,
Le eena Jesu, Mor’a hae,
Moea le oona o rokoe,
Joale le ka ho sa eeng kae. (bis)