1.
Na o kokomalla’,g – lefifing le letsho?
U nts’u hanellela’ng – Teronkong ya lefu?
Jesu o tlile, – ke Molopoldi;
O thuile mamati: – Tswa. o tswe kapele.

2.
Le tse o tantileng, – o se re di matla:
Ke ntho tse bodileng, – di nathoha fela.
Jesu o tlile, …

3.
Leha o tsiapa, – o se o khathetse,
Leka le ho khasa, – Ha o pholositswe.
Jesu o tlile, …

4.
Teronkong, tse jewang – Na ha di manyala?
‘Me le tse aparwang – Na ha di ditshila?
Jesu o tlile, …

5.
‘Me o qenehela’ng? – o khahlwa ke dife?
Ke’ng e ka o tshwarang – – Teronkong ya dibe?
Jesu o tlile, …

6.
U tsohe ka tshepo, sedi le chabile’
Matla, tokoloho, – di ho wena tsohle.
Jesu o tlile, …

7.
Mofo wa tahleho, – Nyakalla kajeno;
U ngwan’a Modimo, – Moratuwa wa Jesu.
Jesu o tlile, …