1
Dithabeng le dithoteng,
Ka mantlong le kantle,
Hohle Modimo o teng,
O tseba kahohle’
Motho, leh’a rapela
Sephiring sa pelo ,
Modimo wa mo utlwa,
O utlwa haholo.

2
O haufi le wena
Leha o robetse;
Le bosiu wa bona,
Ha bo mo sirele.
Leha o ya kae le kae,
U nkile leeto,
O o etella pele,
O o sala morao.

3
Ha o ka ba diphateng,
o kulake lefu,
Leha ho se motho teng,
U okwa ka Jesu.
Leha o le melekong,
Le teng ha o ‘notshi;
Ya mane lehodimong
O tletse lefatshe.

4
Esita ha o tshela
Molapo wa lefu,
O tla lokisa tsela
E isang ha eno.
Teng, ke hae ha Modimo,
Bophelong ba mehla ;
Jwale o ho Modimo,
Oona o ho wena.