1
Setulo se teng sa borena,
E leng tulo sa mohau;
Monghali ea lutseng ho sona
O bits aba tlotseng molao.
O ro ho bona: Tlong kaofela!
Tlong, leha le senyehile!
B. Tlong, kaofela
Ea tlang ke tla mo amohela;
Ke ‘na Jesu, tlong kapele!
A. T. Le B. Tlong kapele.

2
Ke’na ke le phalletseng khale
Ka lerato le leholo;
Mali a ka a tšolohile
Ho le lefella melato.
Talimang hle liatleng tsena
Maqeba a le folisang;
B. Ke ‘na Jesu
Ke ‘na Morapelli oa lona
Tlong ho ‘na bohle, phakisang!
A. T. le B. Tlong kapele.

3
Bonang, ka mofufutso oa ka
Ke le ruetse tse kholo
Ke liaparo tsa ho loka
Tse sa senyeheng, tse tšoeu;
Hape le letšoao la Moea,
Ke khotso e sa boleloeng,
B. E. ke khotso.
Ke tšepo e tiileng ea ho ja
Lefa la ba lopolotsoeng.
A. T. le B. Tlong kapele

4
Tlong ka ho ipolela libe;
LE matsoalo a le llisang,
A tliseng ho ‘na, le se tšabe,
Ke ‘na ke tla le tšelisa!
Bonang, ke le bitsa ka mosa, Leha le e-s’o ‘mamele,
B. Hona joale.
Ke sa rata ho le pholosa;
Tlong ho ‘na bohle, tlong joale!
A. T. le B. Tlong kapele