1
Tlo Moea ‘Mopi oa rona
Etela ea rona meea
Tlo tshele pelong tsa ba hao
Grasia tsa leholimo

2
U bitsoa Momatlafatsi
U Mpho ea Molimo ruri
Seliba, mollo, lerato
Le tlotso ea ‘meea ea batho

3
Ra-lineho tse supileng
Mono oa Molimo Ntate
Ke uena eo re ‘maletsoeng
Re fe matla le sebete

4
Kenya leseli kelellong
Tshela lerato lipelong
Re matlafatse hle ‘meleng
Ka matla a hao a sa feleng

5
Leleka sa rona sera
U re fe khotso ka mehla
Re bontshe tsela ea ‘nete
Re tle re sesefe bobe

6
Re thuse ho tseba Ntate
Hammoho le Mora oa hae
Le ho  lumela ho uena
Uen’a leng Moea oa bona

7
Ho Ntate ho isoe khanya
Le ho Mora Moreshoeli
Le ho Moea Motshelisi
Joale le ka eohle mehla