1.
Thabang le nyakalle, ba le hodimo,
Le thabele baetsadibe;
Ke ba tswang lefifing, ba tswa timelong,
Ba thabeleng, ba phonyohile.
Bokang, le rorise modimo,
Bokang le lerato la Jesu;
Tumisang ka pina tsa khalalelo
Mohlolo ona wa mohau.

2.
Thabang le nyakalle, ba le hodimong,
Baphaphathehi ba khutlile;
Ba tla ba fokotse, bat la ka dihlong,
Le teng, thabang, ha ba fihlile.
Bokang le rorise modimo…

3.
Thabang le nyakalle, ba le hodimong,
Ho fentse lerato la Jesu;
Baikhohomosi ba tlile khotsong,
Ba mo ananetse ka pelo
Bokang le rorise modimo…

4.
E, pel’a modimo, thabo e kakaang!
Badibe ba tliswa ke Jesu;
Ba akiloe ke ntate ya ba ratang,
Le bona ba bone mohau.
Bokang le rorise modimo…