1.
Tau di ka lapa, tsa shwa ke tlala,
Ba tshepang Morena – Hase dikhutsana;
Bofumeng ba bona – wa ba tsebela.

2.
Leha o tsietswe, o foufetse,
Ke eena ya rerang – Kamoo a ka tsebang,
Le kamoo a ratang: – wa o tsebela.

3.
Leha o thethetswe, pelo e fela,
Ha o thuse letho – Ka dipelaelo.
Ya khethileng nako – wa o tsebela.

4.
Leha a dieha, ha a lebale;
Hase ya koenehang, – Hase ya fokolang;
O, ke ya tshepehang; – wa o tsebela.

5.
U tshepe Modimo, tshepa ka mehla;
Khutshisa letswalo, – Tsamaya ka tshepo,
U khabe ka thabo: – wa o tsebela.