Sefela Sa 311

1.
Tlo hae, tlo hae,
Ea khathetseng pelo;
Khale u hlahlatha
Hole, bahohloko,
Ngoan’a lehlasoa,
Tlo hae, tlo, phakisa!

2.
Tlo hae, tlo hae;
Re u lebeletse,
Re lekola tsela,
Re sa u emetse,
Ngoan’a lehlasoa,
Tlo hae, tlo, phakisa!

3.
Tlo hae, tlo hae;
U hlakola lihlong,
U hlobohe sebe;
Phonyoha litlamong,
Ngoan’a lehlasoa,
Tlo hae, tlo, phakisa!

4.
Tlo hae, tlo hae;
Molapi, tlo khoreng,
Lahla likatana;
U nts’u lebeletsoe,
Ngoan’a lehlasoa,
Tlo hae, tlo, phakisa!

5.
Tlo hae, tlo hae;
Oho, se leihe;
Kena, u phomole;
Tlo, u tla thabeloa,
Ngoan’a lehlasoa,
Tlo hae, tlo, phakisa!