1.
Raohang, masole, – Ntwa e ya lwana;
Le hlomele bohle, – dira ke tsena.
Jesu ke Morena, – le Molaodi,
O ya le nehela, – Se tsahbeng kotsi!
Raohang, masole, – Ntwa e ya lwana;
Le hlomele bohle – dira ke tsena.

2.
Lebitsong la Jesu – Ra di qhadiloe;
Tieng, bana beso, – di balehile,
Hele di tshohile, – Le bademona;
Satane wa tshaba, – wa thothomela.
Raohang, masole…

3.
Tieang, le kopane, – Khotla le be leng;
Tsamaelang pele, – le se furalleng.
Le khobeng matshwafo, – Lahlang bokwala;
Le tla bona hlolo – Ha le le matla.
Raohang, masole…