Lona ba ratang ho phela
Mohlapeng wa Jesu
Hopolang tsietsi tsa tsela
E isang ha eso

Ke mila o mosesane
O hakang mawatle
Le kgoro e patisane
E kenwa ka matla

Nonyana di na lematlo
Di dula monateng
ha ho moo hloho ya Jesu
E ka samelwang teng

Ba reng, ba mo sala morao
Ba itele pele
Ba se ke bs tshaba molao
O thapisang’mele

Baikele sefapano
Mahetleng a bona
Ba tle ba shele dikano
Tse baleng ho tsona.