Hee! Ba nyorilweng tlong, letleng metsing
Sedibeng sa bophelo bo sa feleng
Moya, phuthego, di tlatsana, di re:
Motho mang le mang,a tle!

Chorus

Motho mang le mang ya nyorilweng a tle
le ya bitswang bohle baetsadibe
Motho mang le mang atle

Na le re, le nyoretse tshwarelo
Le kgathetse ke dibe la matswalo?
Utlwang le lona, hoa bitswa, le thabe!
Motho mang le mang atle

chorus

Na o ipone o le ditshila
O le ntho e kgesehang, ya lefeela?
Ho bitswa wena,utlwa hle, ha ho thwe:
Motho mang le mang, a tle

Chorus

Itlhahaneleng, hlakola dillo
ga bophelo, kgotso le kgalalelo
Ha se tse rekwang; ga, sebelaele
Motho mang le mang atle

Chorus

Ha le utlwile tse hlabosehang
tlasang le lona, le e’o bitsa ba bang
hoang ka maatla, tlerolang le phete
Motho mang le mang a tle. Amen