Rea ho boka Morena,
Re ntse re thabela wena;
Re sa phela hamonate
Ka paballo ea hao, Ntate.

Re pholositsoe ka mohau
Ka Lineo tsohle tsa hao;
Reko la hao le leholo
Le re thabisitse pelo.

Khanna joale bana ba hao,
Ba eek a taba tsa molao;
E be joko e bobebe,
E sikaroang ka sebete.

U re nee ho thabela
Tsee u di ratang kaofela;
Thato ea hao e phethehe,
Ban aba hao ba khethehe.