Pula tsa lehlohonolo
Ha li na ka melupe
Hohle e le liphororo,
Le’na hle o nkhopole
O Jesu, Mong’a ka,
U se ntebale le’na.

Oho se mphete Monghali
Bona, ke omeletse!
Rothisetse marotholi
Le’na u nkolobise.
O Jesu, Mong’aka …

‘Moloki oa k’a lerato,
Ke khomaretse uena
Ha u fa ba bang ha hakaalo,
Mphe hanyenyane le’na
O Jesu, Mong’a ka …

U mphe moea oa leseli
Oa bophelo le matla
U mphe leha e le hlase
E bonese ka ho ‘na
O Jesu, Mong’a ka …

Pontso tsa lerato la hao
Tsokoliso ea Moea
Le menono ea mohau
Le ‘na ntsitse ka tsona.
O Jesu, Mong ‘a ka…