Ke lwanne ntwa e molemo
Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo
Ke lwanne ntwa e molemo
Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo

Ke lwanne ntwa e molemo (Ke lwanne ntwa e molemo)
Se se ntshaletseng (Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo)

Ka re ke lwanne, ke lwanne, ke lwanne (Ke lwanne ntwa e molemo)
Se se ntshaletseng (Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo)

Ke lwanne ntwa e molemo (Ke lwanne ntwa e molemo)
Se se ntshaletseng (Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo)

Ka re ke mathile, ke qetile sebaka (Ke lwanne ntwa e molemo)
Se se ntshaletseng (Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo)

E seng nna fela (Ke lwanne ntwa e molemo)
Ho tla ha mora motho (Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo)

Ke lwanne ntwa e molemo
Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo

O boletse taba tse moapostolo Paulos
A le teronkong ya Rama
A le sehlakahlakeng sa Patmos

Ke lwanne ntwa e molemo (A re ke lwanne ntwa e molemo)
Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo (A re Timothe mora wa ka tumelong)

Ke lwanne ntwa e molemo (Akofa ka pele o tle ho nna)
Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo (A re mo ke leng teng ke na le Luka)

Ke lwanne ntwa e molemo (Wena o tle Mareka)
Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo (Hobane o molemo lentsweng la Modimo)

Ke lwanne ntwa e molemo
Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo

Ke lwanne ntwa e molemo
Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo

Ke lwanne, ke lwanne, ke lwanne (Ke lwanne ntwa e molemo)
Se se ntshaletseng (Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo)

Ka re ke lwanne, ke lwanne, ke lwanne (Ke lwanne ntwa e molemo)
Ke lwanne ntwa e molemo (Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo)

Ke mathile, ke qetile sebaka (Ke lwanne ntwa e molemo)
Se se ntshaletseng (Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo)

A re he o e tla ho nna Timothe, o ntlele le buka tsa ka (Ke lwanne ntwa e molemo)
Le kobo ya ka ya letlalo ka hore me ke leng teng wa tonya (Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo)

A re ke lwanne ntwa e molemo (Ke lwanne ntwa e molemo)
Se se ntshaletseng (Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo)

Ka re ke lwanne, ke lwanne, ke lwanne (Ke lwanne ntwa e molemo)
Se se ntshaletseng (Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo)

A re ke lwanne ntwa e molemo (Ke lwanne ntwa e molemo)
Se se ntshaletseng (Se se ntshaletseng ke moqhaka wa tlholo)

Ke lwanne ntwa e molemo (Ke lwanne ntwa e molemo)