ke dumetse Ho Morena
Ke mo neile pelo ya ka
O ineetse ho mpoloka
Ke mo rata bakeng lena.
Lefu la hae le ya mphedisa
Rato la hae le ya nthabisa

Ke tedile tsa lefashe
Ke hlobohane le tsona
Tlo, Jesu o ahe ho’na
Ka letsatsi le letsatsi.
Lefu la hae le yamphedisa
Rato la hao le ya ntshedisa

Ke kgomaretse Morena
Ke lehohonolo la ka
Ke tshabelo, ke lefika
Ke na le tsohle ka yena
Lefu la hae le yamphedisa
Rato la hao le ya ntshepisa

Taba ya ka fatsheng lena
Ke hore ke rate Jesu
Le ho tsebisa ba heso
Thabo e bonwang ho yena
Lefu la hae le ya mphedisa
Rato la hae le ya nkhodisa