Haufi le Morena – haufinyana!
Le ha safapano – se ka ntlisa
Ke ntse ke phehella
Ho ba haufinyana
Le Morena

Mosepedi elwa – hola ke’na
Ya samileng lejwe – a robala
Bosiu a lora
A le haufinyana
Le Morena

Tsela ka e bona – e nyolohang
E kenang hodimo, moo ho kganyang
Mangeloi a matle
A hwehle, a nkise
Ho Morena

Mohlang ke phaphamang – ke thabile
Ka aha aletare – ya Bethele
Se beng se le thata
Se tla nkatametsr
Ho Morena

Mohlang ke phaphamang – har’a maru
Ke siyang lefatshe – la mahloko
Ke tla ‘ne ke bine
Ke be ke finyelle
Ho Morena