Ke na le modisa
Ke tla be ke hloka’ng?
Ke ya ipitsang Jehova
Modimo o phelang

O nkisa botaleng,
Dijong tse mphelisang
O nkalosa dinokaneng
Metsing a nkgodisang

He ke lahlehile
O nkgutlisa hae
O nkisa tseleng ya nnete
Ka lerato la hae

Le ha ke tla feta
Kgohlong e lefifi
Ha nkake ka tshoha tsela
E thehilweng lefu

Ke tshepa Modisa
Ya disang ka lentswe
Ke yena a tla ntshidisa
Ka mohau wa hae

Dira li ka ntlhoya
Ke sa ja monono
Mohope wa kgaphatseha
Ke dutse ka thabo

O sa tla mpaballa
Ka bophelong bona
Me ke tla hlola ka mehla
Ka ntlong ya Morena. Amen