1.
Ke ya leboha, Modimo,
Dintle tsa letsatsi lena:
U mpolokile bophelong
U ntlositse le melekong.

2.
O ntise le ka bosiu,
U nthobatse ka leseho;
Rato la hao le nkapese,
Matl’a hao a ntshireletse!

3.
Ak’u ntshwarele, ka Jesu,
Dibe tsa ka tsa kajeno,
Tsa ketso le tsa takatso,
Ke ithoballe ka khotso.

4.
Ke phomole fubeng sa hao ,
Ke bolokwe ka mohau,
Ke be ke tsohe ka matla
Ho o leboha ka mehla.

5.
Letsatsi le sa phirimeng
Na le tla nchabela neneng,
Ke tle ke fihle phomolong,
Ho baiketli, letlotlong?