1
Kabelo ea ka e ntle
Ka letsatsi lena
Ke ikhethetse ha ntle
Ke nkile Morena

Chorus
Oho! Morena ea mosa
Ke u neha pelo
Lentsoe la ka ke lena
Jesu! Jesu! Jesu!

2
E ke lehlohonolo
Jesu o ka ho ‘na
‘Me a se le ka thabo
A se le ka mosa

3
Na ke tla leboha joang!
Ke tla reng kajeno!
Ke taba e makatsang
E entsoeng ke Jesu

4
Morena oa ka a re:
Tlo, o lule ho ‘na
Ka arabela ka re:
Jesu, ke ‘na enoa

5
E, ke taba ea ‘nete
Hase ‘na ea phelang
Che! Ke eena ‘Moloki
Ke eena mphelisang

6
Lula hle! Moren’a ka
U lule ka ho ‘na
Ho phele uena feela
Ka sefubeng sa ka