1
Ka lifela tse tle haholo
Re bineng tsoalo ea Jesu
E, kajeno re fuoe ngoana
Ke ngoana oa leholimo
Ke eena Mora oa Molimo
Ea theohetseng ho rona
O re rata ka ho  fetisa
A re morateng le rona

2
Balisa ba ne ba lisetsa
Metebong ea Bethlehema
Eare bosiu bo boholo
Hang lengeloi la Morena
La bolela la re ho bona
Ke tlisa thabo e kholo
‘Moloki o tsoaletsoe lona
Ke eena Kriste Morena

3
A re ke eeng Bethlehema
Re boneng mohlolo ona
Bonang lesea le phuthetsoeng
Sejelong le robalitsoe
Efela o sa hloka puo
O re ruta ka liketso
O bua ka meokho ea hae
Le ka nyenyefalo ea hae

4
Oho Jesu, Morena oa ka!
Ke se ke u khumamela
Ke u nehela pelo ea ka
Lerato la hao le hlontshe
‘Me botle ba hao bo nkhahlile
Le ‘na ke sitoa ho hana
Ke se ke u fa moea oa ka
O be ho uena ka mehla