Mo sefapanong
Ke bone Morena
Thoto ya dibe tsa ka e tlositswe;
Mahlo a ka
A tutubologa
Thoto ya dibe tsa ka e tlositwe.For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top