Mo sefapanong
Ke bone Morena
Thoto ya dibe tsa ka e tlositswe;
Mahlo a ka
A tutubologa
Thoto ya dibe tsa ka e tlositwe.