re rata ha re ka bona
Jesu, letsatsi la rona
taba tsa hae ke lesedi
le lelekisang lefifi

re khelohile hakaakang
re tla botsa tsela ho mang?
tsela ya nnete ke Jesu
tlong, a re mmatleng baheso

baitsepi ba lahleha
baleng boi ba teneha
ha ho bohlale ho batho
le matla a sieo koano

ea sa rateng ho timela
a latele Jesu feela
a seke a tshaba letho
a hlobohe tsa bokhopo

leha batho ba mo tsoenya
ha ba ka ke ba mo senya
Jesu a ka tlohela joang
bana ba mo ratang?

ea itsepetseng Morena
o tla pholosoa ke eena
o tla kena lehodimong
a dule lehlohonolong

Jesu mmoloki e motle
tlosa ho nna dibe tsohle
ke fetohe ka tumelo
ke itsabise timelo