Sefela Sa 331

1.
Ke lehlahana fela la Morena,
Ke mo latela hohle moo a yang.
Ke mametse taelo ho eena,
Ke mo tsetse pelo, ke ya nkhodisang.

O, utlwang taelo: Pele-pele!
Lona le ma-lala-a-laotswe.
Le ‘na ke tla phalla, ke tshwaele,
Leha ke le lehlahana fela.

2.
Ke lehlahana fela la Morena;
Dibetsa tsa hae o mphile tsona.
Wa ntshireletsa, o nts’a nqobela.
Marumo a nkwelang a kuba fela.
O, utlwang taelo

3.
Ke lehlahana fela la Morena,
Ha ho e mong, ke eena mohale;
O tsoile, o lwanne monaila,
Dira pel’a hae di qhemetsehile.
O, utlwang taelo

4.
Ke lehlahana fela la Morena;
Kajeno ha ke mo latela ntoeng,
ke ya qatedisa, ho fentse eena;
Ke ya orohela le eena khanyeng.
O, utlwang taelo

5.
Ke lehlahana fela la Morena;
Ke tla kena le eena phomolong;
Le ‘na ke be teng ha bam o roka,
E, le ‘na ke mo faphe lehodimong.
O, utlwang taelo