Sefela Sa 217

1 Jesu, naledi ya ho sa, – o nchabisetse ka mosa
Letsatsi la ho thaba;
Mafube a mechaedi, – A nketele ka lesedi,
Tsatsi le be le chabe!
Amen, Amen!
U bonese- o hlwekise- Moya wa ka,
Ke hlophehe ka ho loka!