Sefela Sa 216

1 Ke bone hape lesedi,
Sedi le letle la letsatsi;
Le romilwe ke Monghadi,
Ho thabisa lefatshe,

2 o ntsamaise, Morena,
Ka tsatsi lena o mpoloke;
Ha ke sa bitsa ho wena. (bis)
U ntemose, ke loke!