Sefela Sa 86

1 Libe li teng, rea li bona,
Libe li re ja lipelo;
Re llisoa ke libe tsa rona
Ka bohloko bo boholo.

2 Libe li teng ka pelong ea ka,
Ke khopo-khopo ka ‘nete;
Khale ke tsoafile ho baka,
Ke molato ka lekete.

3 Jesu, u ‘Moloki oa rona,
U batla ba lahlehileng;
Libe tsa ka u ka li bona,
Ke sa bolile litsileng.

4 Tlosa libe, tlosa litšila,
Moea oa ka o be motle
Lintho tse mpe kea li ila,
Ak’u li lahlele kantle.

5 Oho, u nthapelle, Morena!
Mohauheli, u mphelise!
Ea re babaletseng ke uena;
Ke bohloko, u mpholise.