Ntate hakesa sepela,
kgole le legae leso,
onthuše ke tsebe gore: go lokile.

Seo o nkadimilego sona,
ge ore kese bošetše,
le gona ketla leka gore: go lokile!

Lege ore ke lesane-
Leba ratago go fetiša,
le mowe, kesa leka gore: Go lokile.

Lege lehu lele bogale-
lekgaola ditšiu tšaka,
kesantše ke leka gore-go lokile.

Fela ge kena le wena,
Bohlokong le dihlorisong,
gohle ntate, ke ntše kere:
Go lokile go lokile.
Amen.

Submission by: Masenyeletja selepe wa mafefe