Lentswe lea bua
Lentswe lea bua
Lentswe lea bua
Lentswe ke la Jeso
Lentswe lea bua
Lentswe lea bua
Lentswe lea bua
Lentswe ke la Jeso
A ke re mamele morena retla pholosa ke yena
Bua lentswe ke la jeso
A ke re mamele morena retla pholosa ke yena
Bua lentswe ke la jeso
GOD BE WITH YOU ALL