Ao ngwaneso,ke ho rate jwang
Ngwaneso o mpha maqeba haha kana
Ke ho rate jwang ngwaneso
Ole ditshele

O mpha matitietsa,o mpha menyogo
Le dikgapa ,o mmolai waka ngwaneso,
O ntiha ontse o tsheha ka nna!
lefu laka le matsohong a hao
Ke ho rate jwang,ke ho rate jwang
Ngwaneso ole maqeba haha kana!!

[Chorus] Ha re rapela
Ha re rapela ha mmogo ngwaneso
Ha ke amen,wena o re hallelluya
Kante wa mpolaya ngwaneso!

Ao ngwaneso,ke ho rate jwang
Ngwaneso o mpha maqeba haha kana
Ke ho rate jwang ngwaneso
Ole ditshele
Empa kere ho lokile,jehofa rraMasedi
Ke ena atla nkarabela

[Chorus] Ha re rapela
Ha re rapela ha mmogo ngwaneso
Ha ke amen,wena o re hallelluya
Kante wa mpolaya ngwaneso!