Ruri le nkhapile pelo
Lefatshe le letle lela
Ke utloa bohloko
Ke seka meokho
Ha ke ntse ke le hoopla.

Lumelang! Ke ea tsamaea
Ke ea lefatsheng lela
Jesu oa mpitsa, o ntokisetsa
Sebaka sa ho lula.

Nka ema joang ka masuabi,
Ha ke le pel’a lebitla ?
Leha le le letsho,’
’Me le le maruru,
Ke eona khoro ea khanya.
(Refrain)

Nteseng, le ‘na ke akofe,
Ke roetsoe ke hlolohelo
O Jesu, u nthuse,
Ke fihle ho Ntate,
Le ‘na ke bone phomolo.
(Refrain)