1.
Kajeno re tlil’o llela
Ngoan’eso ea shoeleng,
Ea qalileng ho iketla
Botleng bo sa feleng.

2.
Na bophelo ba rona ke’ng?
Re heloa kapele;
Re se re boela leroleng,
Moo ho bolang ‘mele.

3.
Jehova ea re bopileng
O re file moea,
e leng moea o sa feleng,
O phelang ka mehla.

4.
Ho shoa re ho hlahisitse
Ka libe tsa rona;
Bophelo bo bonahetse
Lefung la Morena.

5.
Ruri bitla le tšabeha
Ho ba sa lumelang;
Leholimo le rateha
Ho ba leng ho kreste.

6.
A re fetoheng kaofela,
Re ineeleng Jesu;
Re tle re phele ka eena,
Mohloli oa lefu.