1.
Ke bodiba bo bilohang,
Ke koetsa ya mahlomola;
Ke phororo tse nkhoholang,
Ke hlotswe, ke ya timela.
Jesu, ke leba ho wena,
Oho o mpoloke le ‘na!

2.
Bohlale le ho itshepa,
Ka re ke sona sehlare.
Jo, ke mahohodi fela,
ke ya kukwa, ke ya teba!
Jesu ke leba ho wena…

3.
Ka tshepana le dinatla,
Ka itshwarella ka tsona;
Ke qhoboi, ya fothoha,
Ke sentse ke tsieleha.
Jesu, ke leba ho wena…

4.
Jesu, ke wena o le mong
Sehlare sa ‘nete sa ka;
Fika le emeng phororong,
Ke itshwarella ka wena.
Jesu, ke leba ho wena…

5.
Umphalletse, se ntlohele,
Nkukele sefubeng sa hao;
Ha fefo di le bohale,
Ho ‘na a tla ‘n’e be khotso.
Jesu, ke leba ho wena…