Lege oka rapela ka maleme
Ge osena lerato o tlago shupa mmuso wa modimo
Ware rikhaboxi rikhaboxi yande
O Rapela enge na osena Lerato
A re rataneng, a re rataneng

Modimo ke lerato a re rataneng
A re hakaneng, a re hakaneng
Modimo ke lerato a re hakaneng

Ware Ra! ra! ra! ra!
O Rapela enge na osena Lerato?
Ware Ri! ri! ri! ri!
O Rapela enge na osena Lerato?
Ware Rondo rondo rondo
O Rapela enge na osena Lerato?
Ware rama! rama! rama! rama!
O Rapela enge na osena Lerato?