1.
Fatsheng la bomadimabe,
La ho hlomoha pelo,
A re kholeng tse monate,
Re khetheng tse bohloko.
Ha letsatsi la kajeno
Le chabile, le khanya,
Re se belaelleng maru
A ka hlahang hosasa!
A re jaleleng ba bang
Tsa mosa, tsa molemo,
Tsa khotso e ahisang,
Le tsa lehlohonolo!

2.
Re se keng ra belaela
Ha re na le tsietsi;
Leha di re bokanela,
Di le kaa ka dinotshi;
Haholo re di lemoheng
Tse monate le tsona,
Tsee Ntate ya re ratileng
A re sitsang ka tsona!
A re jaleleng ba bang,…

3.
Che, hase meutlwa fela,
Le ditshehlo tse hlabang,
Tse mpe, tse hlokofatsang,
Tse ntseng di thiba tsela;
Palesa le tsona di teng,
Tholwana tse hlabosang,
Tsa thabo e phethehileng,
Tsa khotso e khodisang,
A re jaleleng ba bang,…

4.
A, ka ‘nete, borapedi
Le ho kholwa ha pelo
Di etsa motho morui
Le har’a tse bohloko.
Leha ntshi di le moekho,
Thabo e ntse e kola;
Kantle ke ntwa, ke meleko,
Kahare: khotso fela.
A re jaleleng ba bang,…

5.
Ke atetswe ke ditshitso,
Di mela tseleng ya ka;
Ke di boha ka makalo,
Ke sitwa ho di bala.
Ke o ake hle letsoho,
O Rare, wa mpaballa
Leha ke fellwa ke puo,
Ahe, hle, ke ya boka!
A re jaleleng ba bang,…