1.
Fatše lea feta, le ntse le hula
Lintšiu le lilemo tsa batho;
Tsatsi ka leng le talima ho hola
Ho re isang pel’a E moholo;
Tsatsi ka leng le atemetsa ho tla
Ha ‘Moloki ea tlang ka kahlolo;
Khale, khale a tsoatsoa a re batla
E e-s’o be tsatsi la bofelo.

2.
Fatše lee re le hatang ka maoto
Le labella masapo a rona;
Re tla ba re epele ho lona.
‘Me re tla hlaha pel’a Molimo joang?
E ka khona re itele pele.
Oho, Jesu re tla itlhahisa ka’ng
Ha re hloka tšoarelo ea libe?

3.
U re lopolotse, ‘me rea leboha
U re atlehisetse lerato,
Lerato ke tlamo ea ho phetheha,
Re fe lona, etlaba ke phetho.
U phakise ho tla busa lefatšeng,
Ikhapele lipelo tsa bohle;
Lentsoe la hao a le rongoe lichabeng,
‘Muso oa hao o hlole kahohle.