1
Re atametse ho uena Morena
Re khothatsoa hoba u ntata rona
Ka tshabo le tshepo rea u rapela
E, boholo ba hao bo ananeloe

2
U entse leholimo le lefatshe
Le lintho tsohle u li hlahisitse
Ua laela feela, tsa ba tsa hlaha
E, boholo ba hao bo ananeloe

3
U Molimo ea se nang le ho qala
U Molimo ea se nang le ho fela
‘Me tsohle li re hlahela ka uena
E, boholo ba hao bo ananeloe

4
U n’u re bope ka setshoantsho sa hao
Efela re bone lerato la hao
U ntat’a rona hle! U ntat’a rona
E, boholo ba hao bo ananeloe

5
U re etselitse ho rata uena
Le ka pelo le ka matla a rona
‘Musong oa hao re tle re be le uena
E, boholo ba hao bo ananeloe