Lona ba emeng lebopong
La letsha la bedesaeda
Le rata ho fodiswa
Ka metsi a letsha lena

Nyoloi lena lea makatsa… x4For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top