Letsha la Bethesda

on

Lona ba emeng lebopong
La letsha la bedesaeda
Le rata ho fodiswa
Ka metsi a letsha lena

Nyoloi lena lea makatsa… x4

Top