Hee! ba nyorilweng tlong, letle metsing.
Sedibeng sa bophelo bo sa feleng.
Moya, phuthego, di tlatsana, di re:
Motho mang le mang, a tle

Motho mang le mang
Motho mang le mang
Motho mang le mang
Ya nyorilweng a tle
Le ya bitswang bohle baetsadibe.
Motho mang le mang atle.

Na le re le nyoretswe tshwarelo
Le kgathetse ke dibe le matswalo?
Utlwang le lona, hale bitswa thabang
Motho mang le mang atle

Motho mang le mang
Motho mang le mang
Motho mang le mang
Ya nyorilweng a tle
Le ya bitswang bohle baetsadibe. Motho mang le mang atle.

Le ya bitswang bohle baetsadibe. Motho mang le mang atle.