1. Ke habile lehodimong,
Tseleng ha ke na bodutu;
Ha ke tsamaye ke le mong,
Ke na le Morena Jesu.

2. Lefelleng, moo ke tsamayang,
Ho lahleha ba bangata;
Empa nna ya ntsamaisang
Ke Jesu, ke mong’a tsela.

3. Ha ke tsebe pelaelo,
Tlala le ho tshera pelo;
Tjhe, ke ntse ke na le Jesu.
Ha ke ntse ke na le Jesu.

4. O, ho monate hakaakang
Ha ke boiswa ke Jesu!
O tseba ho fedisa hang
Tsohle tse nkgathatsang pelo.

5. Mohlomong, tsela e ntenne,
Ke shwele ke mokgathala;
Jesu o teng, ho ntekane,
Oa nkgothatsa, o mpha matla.

6. Ke habile lehodimong,
Ke ya ka mafolo-folo;
Ha ke sa lakatsa ho hong,
Ha ke tsamaya le Jesu.

 

Submitted by: Kabelo Mataboge