Sedi laka, mponesetse tsela
Ke tsamaye
Ho lefifi, hape ho sebaka
Ntsamaise
Ha o le teng, ha ke batle tsebo
Ya ntho tsohle, wena o ntekane

Kgale ke ne ke sa o lakatse
Ka ithata
Ke ne ke re, ke nna ya bohlale
Ka itshepa
Empa jwale, ke ntse ke itshaba
Se hopole boikgantsho baka

Reko la hao le seke la mpheta
La mphuralla
Ditsietsing le thateng ba tsela
Ke yo fihle
Ke yo kena seding le sa tloheng
Ho Jesu yo ke mo ratileng. Amen